Poslovni rezultati

2004 = 199.266 EUR
2005 = 354.215 EUR
2006 = 567.852 EUR
2007 = 810.263 EUR
2008 = 1,115.703 EUR
2009 = 1,272.481 EUR
2010 = 1.318.625,00 EUR

 

Opomba: 
Prihodki v letih 2004-2006 so iz tolarjev v evre preračunani po uradnem tečaju 239,64.

Na grafu so razvidni skupni prihodki podjetja, ki jih je ustvarilo od leta 2003 do danes. Rast prodaje je bila dosežena ob enakih prostorskih virih, ob povečevanju pretoka blaga skozi skladišče se je povečevalo število stalnih človeških virov in hkrati njihova storilnost. Tudi optimizacija prostorskih virov in delovnih sredstev z opremo je pripomogla k prikazani rasti na obstoječi lokaciji.

Prostorske kapacitete:
Prostori so suhi, zračni in primerno ogrevani (min. 8-12 *C do max. 24-28*C). Hladilnica od + 5 – (- 30*C)

Večji del prostorskih kapacitet je namenjen izvajanju naše celovite ponudbe, po željah naročnikov ,  del teh  je namenjen skladiščenju (tudi v hladilnici),

Po naročilu naših kupcev, za skladiščeno blago,  pripravimo komisione za stranke.

Oprema in delovna sredstva:
Prostor je delno opremljen z visokimi regali za skladiščenje standardnih europalet ali nestandardnih palet z minimalnim odstopanjem. Polični regali so namenjeni skladiščenju drobnega blaga ali blaga z velikim izborom artiklov manjših količin. Nekaj talnega prostora je namenjeno blagu nestandardnih dimenzij in teže večjega obsega.

Za manipulacijo uporabljamo visokoregalne viličarje in  ročne paletne vozičke in ostala prilagojena prevozna sredstva brez lastnega pogona.

Informacijska in programska oprema:
Podpora za evidenco zalog, dokumentov, obračunskih enot ter komunikacijo je skladiščno informacijski sistem in ostala Microsoft orodja.

 

Človeški viri:
Za učinkovito opravljanje svojih storitev nas je redno zaposlenih v povprečju 22 oseb. Za določene funkcije in v primeru kratkoročno povečanega obsega pa najemamo skrbno izbrane zunanje vire s katerimi imamo vzpostavljeno kratkoročno oz. dolgoročno pogodbeno razmerje. Zaposleni v podjetju imamo več let izkušenj na posameznih področjih, potrebna znanja za skladiščno poslovanje, organizacijska znanja, ter ostala strokovna znanja na ostalih poslovnih področjih.